Geen onderdeel van een categorie

  • Voorjaar 2012: Nieuwe Mosaic in gebruik genomen

    Nederland verandert, dus Mosaic verandert ook! In maart 2012 hebben we een nieuwe versie van Mosaic Huishouden gelanceerd. De afgelopen jaren bestond Mosaic uit 10 groepen en 44 typen. Onze samenleving is inmiddels drastisch veranderd. Zo zijn er steeds meer alleenstaanden in Nederland, bestaat de traditionele levensloop niet meer en zet de vergrijzing door. Daarnaast

  • Van data naar inzicht

    Van data naar inzicht: dat is wat EMC Cultuuronderzoeken in het kort voor uw organisatie kan betekenen. Postcodes, transactiedata uit uw kassasysteem en respons uit onderzoek leveren inzichten op. Hiermee gaat u over tot actie! Deze inzichten zijn hun investering nu dubbel en dwars waard.┬álees meer..