Museumkaarthouders in kaart gebracht

EMC Cultuuronderzoeken vertelt u wie uw Museumkaarthouders en reguliere bezoekers zijn

Als uw museum de Museumkaart accepteert dan helpen wij u om erachter te komen waar een belangrijk deel van uw bezoekers vandaan komt, welk gedrag ze vertonen en wat hun kenmerken en voorkeuren zijn. Met dit inzicht in uw markt kunt u zowel de inhoud als de marketing van uw tentoonstellingen nog beter afstemmen op die doelgroepen die zich voor uw museum interesseren.

Hoe gaat zo’n onderzoek in zijn werk?

Een goed onderzoek valt of staat uiteraard met een goed geformuleerde onderzoeksvraag. In een gesprek met u stellen we deze samen vast. Op basis hiervan schrijven we een onderzoeksvoorstel en brengen we een offerte uit zodat u weet waar u op kunt rekenen.

Na goedkeuring van voorstel en offerte vragen we Stichting Museumkaart om een bestand met gegevens van uw Museumkaarthouders te ‘exporteren’. Wij gebruiken deze gegevens voor het uitvoeren van diverse soorten onderzoek, waaronder segmentatie en data-analyse.

Uw museum verzamelt daartoe gedurende een aantal maanden of tijdens enkele tijdelijke tentoonstellingen de postcodes (en huisnummers) van zijn reguliere bezoekers. Wij gaan dan na wat hun herkomst en kenmerken zijn en laten zien of deze afwijken van de Museumkaarthouders die het museum bezoeken. Op die manier krijgt u een compleet beeld van uw publiek.

De uitkomsten van ons onderzoek beschrijven we in een rapport en presenteren we aan u en uw collega’s. Desgewenst verzorgen we ook een workshop waarin we deze uitkomsten samen met uw team in praktisch uitvoerbare (marketing)acties omzetten.

Wat heeft u aan zo’n onderzoek?

Door de analyse en segmentatie van uw publiek ontvangt u een schat aan informatie. Na oplevering van ons onderzoek:

  • Hebt u een realistisch en visueel aantrekkelijk beeld van de herkomst van uw bezoekers.
  • Hebt u een uitgebreid inzicht in de demografische, socio-economische en lifestyle-kenmerken van het publiek van uw museum, laten we zien welke online- en offline media zij gebruiken en welke andere vormen van (cultureel) uitgaan zij er op na houden.
  • Weet u wat het verzorgingsgebied van uw museum is, dat deel van Nederland dat uw museum in de praktijk met zijn propositie bestrijkt. Dit helpt u om onder andere uw outdoor promotie efficiënter in te zetten.
  • Maakt u een onderscheid tussen over- en ondervertegenwoordigde typen bezoekers. Dit onderscheid helpt u om u te richten op doelgroepen die meer kansrijk zijn dan andere.
  • Weet u, in concrete aantallen, hoeveel lookalikes van huidige kansrijke bezoekers er in het verzorgingsgebied van uw museum wonen. Dit is potentieel publiek dat u voor uw propositie kunt interesseren.
  • Weet u hoeveel eenmalig en herhaalbezoek er plaatsvindt. Dit inzicht kan u helpen om een loyalty-programma op te zetten of uit te breiden.
  • Weet u per tentoonstellingsperiode wat de publiekssamenstelling is. Met dit inzicht kunt u beter inschatten wat de te verwachten belangstelling voor toekomstige tentoonstellingen is.

Hieronder ziet u de herkomst van de bezoekers van een fictief museum in Leiden (figuur 1) en het gebied dat het museum in de praktijk bereikt met zijn activiteiten (figuur 2).

Figuur 1: Herkomst                        Figuur 2: Verzorgingsgebied

Vervolgens verdelen we de Museumkaarthouders en de reguliere bezoekers over de 50 Mosaic-typen en vertellen we u wie van hen meer of minder dan gemiddeld met deze kaart een bezoek aan uw museum aflegt.

Figuur 3: Proces van segmenteren – De postcodes en huisnummers van uw Museumkaarthouders, reguliere bezoekers (en desgewenst ook de Vrienden) koppelen we aan de informatie die in de Mosaic Database over de bijbehorende adressen is opgeslagen. Op basis van die informatie laten we zien wie – volgens Mosaic – uw bezoekers zijn, welke kenmerken ze hebben en waar ze wonen.

Figuur 4: Het resultaat van een segmentatie met Mosaic Huishouden in beeld gebracht – We zien dat een deel van de over de 50 Mosaic-typen verdeelde bezoekers meer dan gemiddeld een museum of tentoonstelling bezoekt (alle staven die boven de 100 uitsteken) en een deel van de typen dat minder dan gemiddeld een bezoek brengt (de staven die naar beneden wijzen). Afhankelijk van uw doelstelling en ambities kunt u nu specifieke acties ontwikkelen om bepaalde typen bezoekers tot meer bezoek aan te zetten. Overigens blijft de privacy van de individuele bezoekers in elk geval gewaarborgd.

Welke musea maakten al van Museumkaartgegevens gebruik?

In het recente verleden brachten we met behulp van Museumkaartgegevens de bezoekers in kaart van:

Meer weten?

Maak gebruik van Museumkaartgegevens om meer bezoekers voor uw museum te interesseren. Neem contact op met Willem Wijgers via willem@cultuuronderzoeken.nl of bel 06-26 96 84 45.

Kijk ook eens hier als u meer te weten wilt komen over de herkomst van uw Museumkaarthouders.