Kwalitatief onderzoek

In gesprek met uw bezoekers doordringen tot de essentie

Bij kwalitatief onderzoek staat het perspectief van de te onderzoeken doelgroep veel meer centraal dan met een schriftelijke enquête mogelijk is. Met deze werkwijze trekken we geen representatieve steekproef uit een populatie. In plaats daarvan zoeken we, door met minder mensen uitgebreider te spreken, naar een scherper beeld van de behoeften en wensen van de doelgroepen die ze vertegenwoordigen.

Door de meer open benadering kunnen we onvermoede dimensies opsporen van de motivatie en beleving van een kleinere groep mensen. Er is aandacht voor het gedrag, de denkbeelden, de emoties, de motieven en de specifieke context van de doelgroep. In sommige gevallen houden we eerst een kwalitatief onderzoek om een of meer onderzoeksvragen boven water te krijgen. Vervolgens stellen we die vragen aan een grotere groep mensen om erachter te komen of zij er op dezelfde manier tegenaan kijken.

Focusgroepen

Een bekende vorm van kwalitatief onderzoek bestaat uit het voeren van gesprekken met focusgroepen of panels bestaande uit 5 tot 7 personen. Deze werven we onder de huidige bezoekers van uw instelling of we schakelen een selectiebureau in met ervaring in vinden van geschikte gesprekspartners. Deze gesprekken vinden plaats op locatie. Deelnemers aan de gesprekken ontvangen een vergoeding van reiskosten en een kleine attentie voor hun medewerking.

Een gestructureerd gesprek aan de hand van een itemlijst
Om ervoor te zorgen dat de voor u relevante onderwerpen aan de orde komen, stellen we voorafgaand aan de gesprekken een itemlijst op die als leidraad voor de discussies dient. De gesprekken worden opgenomen om deze na afloop schriftelijk uit te werken. Medewerkers van uw instelling worden geacht niet bij de gesprekken aanwezig te zijn aangezien dit de kwaliteit van de interactie beïnvloedt.

In het recente verleden voerden we dergelijke gesprekken in opdracht van Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Museum Helmond, De Meerpaal en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Andere vormen van kwalitatief onderzoek

Behalve door het organiseren van focusgroepen kunnen we ook door middel van mystery visits, interviews, observaties of door het laten bijhouden van een dagboek doordringen tot de motieven, drempels en ervaringen die bezoekers hebben wanneer ze uw instelling bezoeken.

Meer weten?

Neem contact op met Willem Wijgers via willem@cultuuronderzoeken.nl of door te bellen met 06-26 96 84 445