Van data…naar inzicht…naar actie!

Of het nu gaat om het vinden van nieuw publiek (met Mosaic Huishouden), het opsporen van motieven en drempels voor een bezoek (met kwalitatief en kwantitatief onderzoek) of het in kaart brengen van potentiële donateurs (via Mosaic Goede Doelen), EMC Cultuuronderzoeken zet data om in inzichten, informatie die u helpt om uw marketingbudget op de meest efficiënte manier in te zetten.

Wij verzamelen de data die in uw organisatie aanwezig zijn, analyseren en interpreteren ze en vertalen ze naar een rapport met overzichtelijke tabellen, grafieken en een glasheldere uitleg. Gewapend met de conclusies en aanbevelingen kunt u tot actie overgaan.

We halen niet alleen uit postcodes nuttige informatie, kassagegevens zetten we om in klantpiramides. Deze laten u zien, desgewenst op genre- tentoonstellings- of wijk/regioniveau, wie uw meest frequente bezoekers of gebruikers zijn. Ook laten we zien hoeveel nieuw publiek u per seizoen trekt en hoeveel ervan blijft of weer vertrekt. Enquêtes helpen om in het hoofd en het hart van uw publiek te kijken (en in hun portemonnee!).

Deze inzichten helpen u om uw markt beter te begrijpen en daar tot actie over te gaan waar dat zin heeft, en waar dat omzet genereert.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie van de mogelijkheden om van uw data waardevolle inzichten te maken.