Toelichting ‘Gerechtvaardigd belang’

Voor het doen van (markt)onderzoek op basis van privacy-gerelateerde gegevens biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming de mogelijkheid om een beroep te doen op het ‘gerechtvaardigd belang’, dat stelt dat een organisatie, in het geval er sprake is van een (klant)relatie en zij niet op een andere, minder ingrijpende wijze, dezelfde informatie (over in dit geval de woonlocatie)  kan achterhalen, haar belang zwaarder mag laten wegen dan dat van degene wiens gegevens gebruikt worden. Elke klant behoudt op elk moment het recht kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor dit doel.

Klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst