Mosaic Huishouden

Nieuw publiek vinden met behulp van huidige bezoekers

Marketeers zijn er dol op: het segmenteren van consumenten, ofwel het opdelen van huidige en potentiële klanten in doelgroepen. Waarom? Omdat segmentatie inzicht geeft in huidig en nieuw publiek. En dat maakt het benaderen van potentiële klanten doeltreffender en efficiënter. Experian ontwikkelde een segmentatiemethode die laat zien waar uw klanten wonen: Mosaic Huishouden. Maar wat is Mosaic? En wat zijn de voordelen?

Mosaic onderscheidt 50 typen onder de ruim 7,4 miljoen huishoudens in Nederland. Door publieksgroepen te rangschikken wordt inzicht verkregen voor marketingdoeleinden.

In 2005 introduceerde EMC Cultuuronderzoeken samen met Rotterdam Festivals Mosaic in de Nederlandse culturele sector. Het programma, dat door Experian op de markt wordt gebracht (in Nederland door Whooz vertegenwoordigd), geeft marketeers inzicht in demografie (locatie, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling), socio-economische kenmerken (opleiding, inkomen), levensstijl (normen en waarden), cultuur en gedrag. Handig, want als u weet waar uw publiek woont, kunt u doelgericht op zoek naar nieuwe publieksgroepen, zonder met hagel te schieten.

Nederland heeft ruim 7,4 miljoen huishoudens. Mosaic deelt deze huishoudens in een aantal typen in. Een type vertegenwoordigt een ijkpersoon of huishouden. Om de persoon – vaak een (kaart)koper – te ijken, wordt gekeken naar zijn of haar demografische, socio-economische kenmerken, levensstijl, cultuur, (koop)gedrag en mentaliteit. Mosaic beschikt over uitgebreide informatie over elk van deze typen. Deze wordt ondersteund met beeldmateriaal, tabellen en grafieken die de specifieke kenmerken per type belichten.

Mosaic voor cultuurmarketing
Wilt u Mosaic inzetten voor marketingdoeleinden? Dan gebruiken we gegevens uit uw eigen database. Daarbij is de eerste stap het vaststellen van het verzorgingsgebied van uw instelling. Dat is het gebied dat ongeveer tachtig procent van uw bezoekers bevat. Heeft u geen eigen gegevens? Dan helpen we u om deze te verzamelen of aan te kopen.

Om het profiel van uw bezoekers te kunnen opstellen, vergelijken we de huishoudens (adressen van kaartkopers) in uw database met de huishoudens binnen het verzorgingsgebied van uw organisatie. De volgende stap is het vaststellen van de over- of ondervertegenwoordiging van Mosaic-typen onder uw publiek. Bepaalde mosaic-typen zullen in meer of mindere mate aanwezig zijn in uw database.

  • Bij oververtegenwoordiging is er sprake van kansrijke doelgroepen.
  • Bij ondervertegenwoordiging praat je over minder kansrijke doelgroepen.

Nu kunnen we conclusies trekken, over de kansrijke doelgroepen onder uw huidige bezoekers en over de omvang van het marktpotentieel. Deze inzichten gebruikt u om uw marketingbeleid verder aan te scherpen en mensen en middelen efficiënter in te zetten.

Voordelen
Op basis van de postcodes van bezoekers, leners, abonnees of gebruikers laat het Mosaic-model zien waar zij wonen en in welke concentraties. Door deze groepen in segmenten in te delen, wordt duidelijk welke kansrijk zijn en welke niet. U krijgt:

• Inzicht in de herkomst en de kenmerken van uw publiek
• Inzicht in de omvang van huidige en potentiële publieksgroepen
• Informatie voor het bepalen van uw marketingstrategie

Lees ook:
 width= Mosaic Huishouden voor musea

Het ontstaan van Mosaic
Mosaic werd ca. 30 jaar geleden ontwikkeld door Professor Richard Webber van de London University. Hij begon met het classificeren van buurten en wijken aan de hand van verschillende databases met gegevens over die gebieden. In de loop van de jaren verzamelde hij een team van 200 medewerkers dat zich toelegde op het verfijnen van de de classificatie. Dit proces leidde tot de constructie van Mircromarketer, dat in de buitenwereld bekend werd als Mosaic.

Er zijn tegenwoordig zeer veel bedrijven en overheidsinstanties die gebruik maken van modellen waarmee ze consumenten in doelgroepen onderbrengen, zoals Mentality van Motivaction, de WIN-segmenten van TNS-NIPO of het BSR-Model van Smart Agent. Hoe goed onderbouwd ook, geen van deze modellen is in staat om consumenten (huishoudens) te positioneren op de manier waarop Mosaic dat doet. Dit ligt aan de grote hoeveelheid registratiedata waarmee het model is vormgegeven. Daarmee verklaart Mosaic wat consumenten doen, en niet wat ze zeggen dat ze doen.