Meer maatschappelijk draagvlak: gebiedsgericht programmeren

Door op de hoogte zijn van wat er speelt in uw omgeving, kan  uw instelling zijn aanbod goed laten aansluiten bij de behoeften van de bevolking in zijn regio en daarmee het belang van uw theater, gezelschap of museum voor zijn omgeving vergroten.

EMC Cultuuronderzoeken en The Alignment House hebben een methode ontwikkeld die eenvoudig en accuraat in beeld brengt op welke wijze u deze opgave kunt realiseren: gebiedsgericht programmeren.

Meer nog dan van het bedrijfsleven verwachten burgers van organisaties in het publieke domein dat zij voor de vraagstukken, waar zij in hun dagelijks leven mee geconfronteerd worden, aandacht hebben en deze oplossen. Of het nu gaat om scholing, werkgelegenheid, geletterdheid of een zinvolle dagbesteding: een bijdrage leveren aan het aanpakken van deze onderwerpen is een belangrijke taak voor instellingen met een publieke functie.

Ook uw instelling kan een rol spelen bij het adresseren van deze en andere onderwerpen. Culturele instellingen die dit als kerntaak omarmen, vergroten hiermee hun maatschappelijk draagvlak en versterken zo hun positie in de regio waarin zij opereren.

Gebiedsgericht programmeren

Als u uw museum, theater of gezelschap op deze manier in uw regio wilt verankeren, dient u een helder beeld te hebben van de actuele maatschappelijke vraagstukken in het geografische gebied waarin uw theater actief is. Door hier vervolgens samen met andere organisaties in uw regio een antwoord op te formuleren – in de vorm van een gezamenlijke propositie – kunt u bijdragen aan de oplossing ervan. Zo vergroot u tegelijkertijd uw belang voor de inwoners in uw regio.

Om u te helpen om vanuit de kracht van uw organisatie een rol in uw regio te spelen, ontwikkelden EMC Cultuuronderzoeken en The Alignment House gebiedsgericht programmeren, een methode die inzicht in de problematieken van uw regio omzet in een duurzame benadering ervan. The Alignment House heeft ruime ervaring in het tot stand brengen van krachtige verbindingen tussen diverse partijen, onder andere via ‘De Brede Bieb’ en ‘Lelykracht’.

Lees hier hoe gebiedsgericht programmeren in zijn werk gaat.