Meer inkomsten van vrienden en donateurs

Vrienden vormen een belangrijke groep bezoekers van uw instelling, of het nu een orkest, gezelschap, theater, museum of bibliotheek is. Ze komen niet alleen vaak, ze dragen u een warm hart toe en zijn bereid u financieel extra te steunen. Op uw beurt biedt u Vrienden verschillende voordelen om daarmee uw erkentelijkheid voor hun bijdrage tot uitdrukking te brengen.

Alleen: haalt u het maximale uit de relatie met uw Vrienden en is de verhouding tussen de inkomsten uit de Vriendenbijdrage en de kosten verbonden aan het Vriendenvoordeel wel gezond? Wij helpen u om meer eigen inkomsten te genereren uit de bijdragen van Vrienden en donateurs.

Sinds 2015  werkt EMC Cultuuronderzoeken samen met Seniorcall, een telemarketingbureau dat 55-plussers inzet om Vrienden en donateurs te werven voor culturele en charitatieve doelen. Nu zult u  misschien denken dat uw bezoekers het onkies vinden om op die manier te worden benaderd voor een gift. Ter geruststelling zij vermeld dat de aanvankelijke aarzeling van andere opdrachtgevers, zoals Concert- en Congresgebouw De Doelen (Rotterdam), Koninklijke Schouwburg Den Haag en International Film Festival Rotterdam, om op deze manier extra inkomsten te genereren, heeft plaatsgemaakt voor groot enthousiasme: de resultaten zijn namelijk, met een conversie van 20% van de benaderde personen, verbluffend. Ook degenen die gebeld worden tonen zich tevreden over de voorkomende benadering.

Het loont dus om, op basis van een analyse van het gedrag van de bezoekers en huidige vrienden van uw instelling, de meest kansrijke doelgroep onder hen met hulp van Seniorcall te benaderen voor een gift. Daarbij kunt u naast het benaderen van nieuwe gevers ook denken aan een campagne om bestaande donateurs te ‘upgraden’, hen tot een hogere gift te verleiden. Dit blijkt bij andere culturele instellingen goed te werken.

Het bijzondere van Seniorcall is dat zij werken op basis van ‘no more cure – no more pay’. Dit betekent dat zij stoppen met hun werk zodra de opbrengsten de kosten dreigen te overstijgen. Uw instelling betaalt dus nooit meer dan strikt noodzakelijk is. Bovendien komen de medewerkers een kijkje nemen bij uw locatie of uitvoering zodat zij zich compleet kunnen inleven in wereld waarinuw bezoekers zich onderdompelen.

EMC Cultuuronderzoeken houdt bij de verwerking van uw gegevens rekening met vereisten die de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt. Seniorcall houdt bij het benaderen van uw bezoekers nadrukkelijk rekening met het de registraties uit het ‘Bel-me-niet-register’.

Onderneem nu actie om de inkomsten uit bijdragen van Vrienden en donateurs te vergroten: neem contact op met Willem Wijgers via willem@cultuuronderzoeken.nl of bel: 06-26968445.