Gebiedsgericht programmeren – de werkwijze

Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  1. We beginnen met een feitenfundament: samen met u verzamelen we alle kengetallen over uw regio, door middel van kwantitatief onderzoek en segmentatie. Op die manier krijgt u inzicht in de bevolking van uw regio, de omvang en kenmerken van veel voorkomende doelgroepen en de van de wijken en buurten waar zij wonen.
  2. Om uw begrip van de doelgroepen in uw regio verder te verdiepen stellen we een beleidsanalyse Deze geeft inzicht in de maatschappelijke thema’s die om aandacht vragen. We verdiepen deze thema’s door hierover in gesprek te gaan met de belangrijkste doelgroepen. Zo komen we erachter waar zij wakker van liggen, wat zij belangrijk vinden. We halen latente behoeften naar boven waar uw instelling met zijn programmering op kan inspelen.
  3. Op basis van het aldus verkregen inzicht in de maatschappelijke vraagstukken in uw regio helpen we u focus aan te brengen in uw programmering: per doelgroep stelt u vast waar u hen vanuit uw functie als culturele instelling het beste mee bedient.
  4. Nadat u focus in uw programmering hebt aangebracht gaat u op zoek naar andere publieke en private partijen in de regio u met wie u samenwerkt om een of meer vraagstukken te helpen oplossen. Zo krijgt uw instelling een breder bereik en ontstaat er samenhang tussen de verschillende proposities.
  5. Zodra u de verbinding met andere organisaties hebt gelegd, maakt u met hen een op de langere termijn gerichte planning. Hierin laat u de belangrijke regionale thema’s aan bod komen en maakt u afspraken over de bijdrage die elk van u levert: dit resulteert in een gebiedsgerichte programmering: Relevante programma’s die voorzien in de behoeften van de inwoners uit uw regio. Hierdoor neemt ook uw eigen relevantie toe en weet u zich verzekerd van een groeiend maatschappelijk draagvlak.

Uw inspanning wordt beloond…

Gebiedsgericht programmeren is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de publieke sector. Hiermee kan uw instelling zijn bestaansrecht nog beter aantonen en de waarde van kunst en cultuur zichtbaar maken bij jong en oud.

Het is echter niet altijd mogelijk om de opstartkosten te dekken uit de lopende begroting van de deelnemende organisaties. Daarom doen we een beroep op zowel Europese als Nederlandse fondsen. Hiermee helpen we deze unieke regionale samenwerking op gang.

Uw inspanning vertaalt zich in het leveren van gegevens en ideeën, het leggen en onderhouden van contacten met nieuwe samenwerkingspartners en met nieuwe doelgroepen. Met en voor hen ontwikkelt u een programma dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken in uw regio.

Meer weten?

Wilt u meer weten over gebiedsgericht programmeren, dan kunt u per e-mail of telefonisch uw belangstelling kenbaar maken. Wij maken dan graag een afspraak voor een nadere kennismaking. Contact opnemen kan via:

EMC Cultuuronderzoeken: Willem Wijgers, via willem@cultuuronderzoeken.nl of 06-26 968 445

The Alignment House: Marinde Beek, via m.beek@alignmenthouse.nl of 06-374 385 17

Kijk hier voor een voorbeeld van gebiedsgericht programmeren