Tag Archives: cultuur

  • Van data naar inzicht

    Van data naar inzicht: dat is wat EMC Cultuuronderzoeken in het kort voor uw organisatie kan betekenen. Postcodes, transactiedata uit uw kassasysteem en respons uit onderzoek leveren inzichten op. Hiermee gaat u over tot actie! Deze inzichten zijn hun investering nu dubbel en dwars waard.┬álees meer..  

  • Het is tijd voor onderzoek!

    Nu de seizoensbrochurestress wegebt, is het tijd om de blik op de langere termijn te richten. Wat worden de doelen voor het nieuwe seizoen? Behoud van het huidige publiek? Wegblijvers terug zien te halen? Nieuw publiek werven? Trouwens, wat was ook al weer de target voor de voorverkoop? 50% of 60% van de kaarten de