Actuele adressen zorgen voor meer omzet

Rubbish in = Rubbish out: Alleen een adresbestand met Actuele, Correcte, Complete en Unieke adressen helpt u om meer rendement uit de relatie met uw huidige bezoekers te halen. Een actueel adresbestand zorgt er onder andere voor dat uw post aankomt bij de beoogde ontvangers. Uw aanbod krijgt de aandacht die het verdient, u voorkomt retourzendingen en u genereert meer omzet. 

EMC Cultuuronderzoeken helpt u om de kwaliteit van uw adresbestand ingrijpend te verbeteren, kosten te besparen en omzet te verhogen.

Adressen opschonen heeft belangrijke voordelen

  • namen en adressen correct zijn geschreven en waar nodig ontdubbeld
  • verhuizers zijn getraceerd en hun nieuwe adressen gevonden
  • overledenen zijn uit uw adresbestand verwijderd

Hiermee

  • realiseert u extra omzet: uw post komt aan bij iedereen die u wilt benaderen
  • bespaart u kosten: minder retourzendingen en minder bijkomende administratie
  • vergroot u de tevredenheid bij uw bezoekers: uw post komt aan bij de beoogde ontvangers
  • verbetert u uw datakwaliteit:  deze is belangrijk voor het uitvoeren van data-analyses

Wilt u de kwaliteit van uw adresbestand verbeteren en daarmee meer inkomsten genereren? Voor een gratis scan van uw adresbestand of vragen over het opschonen van adressen neemt u contact op met Willem Wijgers via willem@cultuuronderzoeken.nl of via 06 26 968 445.

Hoe gaat het opschonen van uw adresbestand in zijn werk?

Hieronder gaan we nog wat dieper in op het voorkomen van rubbish in uw database. Ook geven we aan de hand van een rekenvoorbeeld weer hoeveel u bespaart én verdient met het opschonen van uw adressen.

Jaarlijks verhuist 8-10% van uw publiek. Bestellers die op uw website hun gegevens invullen, maken daarbij fouten. Veel van de ca. 135.000 overlijdens per jaar worden niet doorgegeven. In korte tijd loopt de vervuiling van uw adresbestand aanzienlijk op. Dit kunt u voorkomen door regelmatig op te schonen. Dit gebeurt in een aantal stappen.

Stap 1: een gratis scan van uw adresbestand

We beoordelen de kwaliteit van uw adressen door een kosteloze scan. We vragen u daarvoor namen en adressen van bezoekers aan te leveren van de afgelopen 2-3 seizoenen. We vergelijken deze gegevens met een referentiebestand. Op basis van de uitkomsten van deze vergelijking besluit u om het bestand op te laten schonen.

Stap 2: het valideren en opschonen van uw adresbestand

Wilt u uw volledige adresbestand door ons laten opschonen of kiest u liever voor de meest recente kaartkopers, bijvoorbeeld van het afgelopen seizoen? Afhankelijk van uw wensen en het doel van de opschoning bepaalt u het aantal adressen dat u aanbiedt.

We vergelijken uw adressen met het Nationaal Consumenten Bestand. Eigenaar Cendris houdt hierin de namen en adressen van Nederlandse consumenten bij. Het resultaat van deze vergelijking bestaat onder meer uit de actuele adressen van personen die zijn verhuisd, de adressen van overledenen en suggesties voor de verbeterde schrijfwijze van achternamen, straat- en plaatsnamen. Desgewenst kunnen we ook het geslacht en telefoonnummers van bezoekers toevoegen.

Stap 3: het toevoegen en wijzigen van gegevens in uw adresbestand

Op basis van onze voorstellen voor het wijzigen en toevoegen van adresgegevens past u deze  aan. Wij zullen nooit zelf gegevens overschrijven, dat blijft uw verantwoordelijkheid. Gegevens waarover twijfel bestaat, controleert u desgewenst bij de bezoekers die het betreft. Uw bestand is klaar om het te gebruiken waar het voor bedoeld is: optimale communicatie met uw klanten en het realiseren van omzet.

Een rekenvoorbeeld

Uw theater of gezelschap drukt en verspreidt 20.000 seizoensbrochures. De kosten daarvan zijn: (ontwerpen en drukken = € 20.000 + verzenden = € 10.000 =) € 30.000.

Van de 20.000 adressen die u wilt bereiken, blijkt 5% (1.000 adressen) niet correct te zijn. Als gevolg hiervan komen 1.000 brochures niet aan. Schade (5% van € 30.000): € 1.500.

Van de niet aangekomen brochures wordt 50% teruggestuurd. Uw kosten van het verwerken ervan zijn (500 brochures x 3 minuten verwerken = 25 uur à € 37,50 bruto =) € 937,50. Uw totale kosten van een vervuild adresbestand: € 2.437,50 + niet gerealiseerde omzet + ergernis bij uw bezoekers over het niet ontvangen van de brochure. Het opschonen van 20.000 records kost € 2.650 (alle bedragen excl. BTW).

Als 10% van de na opschoning bereikte bezoekers 4 kaarten à € 25 bestelt dan levert u dat  € 10.000 op, min de kosten voor het opschonen (€ 2.650) = € 7.350 extra omzet.

Belangstelling voor een gratis scan?

Heeft u belangstelling voor een gratis scan of vragen over het opschonen van adressen dan kun u die stellen aan Willem Wijgers via willem@cultuuronderzoeken.nl of via 06 26 968 445.